logo

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine Büyük Ödül

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine Büyük Ödül

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine Büyük Ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” dolayısıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yalnızca büyük başarılara imza atan çalışmalara uygun görülen “Erişilebilirlik Ödülleri” verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik uygulamaya koyduğu projeler ile emsalsiz ve kazanılması zor bir başarıya imza atarak, “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında “Erişilebilir Üniversite” kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

Erişilebilirlik Ödülleri, özel gereksinimi olan öğrencilerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için veriliyor.

Üniversitemiz bünyesinde 2020 yılının Ocak ayından bu yana çalışmalarını başarıyla ve üstün bir gayretle sürdüren “Engelsiz Kampüs Birimi” kısa zaman içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla eşsiz bir başarı örneği sergiledi. Engelsiz Kampüs Birimi “Engelsiz Üniversite” sloganıyla yürüttüğü çalışmaları sonucunda Üniversitemizi “Erişilebilir Üniversiteler” kategorisinde jüri değerlendirmesi ile Türkiye ikinciliğine taşıdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, özel gereksinimi olan öğrencilerin güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarını gözetmeye daha güçlü bir şevkle devam edeceklerini vurgulayarak, özel gereksinimi olan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak için yeni çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Sinem Acar da çağdaş bir üniversite olmanın gereği olarak herkesin eğitime erişiminin sağlanmasının insan haklarının bir gereği olduğunu; özel gereksinimi olan öğrencilere gereksinim duydukları destekleri sağlamak için çalışmalar yapmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yılda sosyo-kültürel erişim temasına odaklanacaklarını ve erişilebilirlik anlayışını Üniversitemizde güçlendirmek için girişimlerin devam edeceğini belirtti.

Erişilebilir Üniversiteler Ödülünün Mimarı “Engelsiz Kampüs Birimi”

Yürüttüğü önemli çalışmalarıyla ve uygulamaya koyduğu başarılı projeleri ile Üniversitemizin Türkiye’nin en “Erişilebilir Üniversite”lerden biri olmasını sağlayan “Engelsiz Kampüs Birimi”, özel gereksinimi olan öğrencilere gereksinim duydukları akademik ve sosyal desteği sağlayacak çalışmalar yürütüyor. Bununla brilikte öğretim elemanlarına, özel gereksinimi olan öğrenciler ile çalışma konusunda destek veriyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ve Prof. Dr. Artay Yağcı başkanlığında, Öğr. Gör. Dr. Sinem Acar koordinatörlüğünde, Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu koordinatör yardımcılığında ve Şef Müzeyyen Kahya’nın destekleriyle yürütülen erişilebilirlik çalışmaları, mekanda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sosyo-kültürel erişilebilirlik olarak üç ayrı kanaldan gerçekleştiriliyor.

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri ile Mekânda Erişilebilirlik Komisyonu üyeleri de “Erişilebilir bir yerleşke” için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ayrıca Eğitimde Erişim ve Farkındalık Komisyonu ve Sosyo-Kültürel Erişim Komisyonu erişilebilirlik çalışmalarının zenginleşmesi için projeler üretiyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Banu Bayar, Öğr. Gör. Dr. Sinem Acar, Arş. Gör. Dr. Merve Bulut, Arş. Gör. Arca Adıgüzel ve Arş. Gör. Erdem Türk, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Çelik, Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe, Doç. Dr. Zafer Durdu, Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat, Arş. Gör. Dr. Didar Ezgi Özdağ, Dr. Öğr. Üyesi Özgül Cartı Dörterler, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karsandık Yazıcı, Arş. Gör. Arca Adıgüzel, Doç. Dr. Sibel Paşalı Atmaca, Arş. Gör. Ezgi Kuyu, Dr. Öğr. Üyesi Münevver Otuzoğlu, Prof. Dr. Betül Altuntaş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tanrıverdi, Doç. Dr. Tuba Bülbül, Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Arş. Gör. Erdem Türk, Prof. Dr. Banu Bayar, Öğr. Gör. Dr. Aysu Besler, Öğr. Gör. Ali Yiğit Kocabıçak, Öğr. Gör. Dr. Canan Öntaş, Doç. Dr. Mehmet Yeniocak, Prof. Dr. A. Akın Sivaslıoğlu, Doç. Dr. Gülhan Akbaba, Doç. Dr. İbrahim Altun, Dr. Öğr. Üyesi Nur Uylaş Satı, Öğr. Gör. Nuray Ayhan, Öğr. Gör. Canan Doğan, Öğr. Gör. Sebile Özcan, Öğr. Gör. Murat Can Oktay, Öğr. Gör. Yasin Pelit, Öğr. Gör. Jale Yazgan, Öğr. Gör. Erkan Bingöl, Öğr. Gör. Zahide Yuvakgil, Öğr. Gör. Ferhan Göncü, Öğr. Gör. Canan Kork Çifci, Öğr. Gör. Tuğba Deniz, Öğr. Gör. Aykut Can Demirel, Öğr. Gör. Hacı Ahmet Çakır, Öğr. Gör. Zeynep Acar, Öğr. Gör. İkbal Güven Arslan, Öğr. Gör. Emrah Sevinç, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tuncer, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Öngören ve Öğr. Gör. Gönül Keleş engeli bulunan öğrencilere danışmanlık ederek komisyona destek sağlıyor.

Uzaktan eğitimde erişimin artırılabilmesi için Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Doç. Dr. Müge Adnan, UZEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ali Yakar ve UZEM personeli Öğr. Gör. Nurhayat Kocatürk, Engelsiz Kampüs Birimi ile iş birliği içerisinde özel gereksinimi olan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim uyarlamaları gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Bayram Bozyiğit’in sorumluluğunda bulunan; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personellerimizden Yüksel Nalinci’nin ve Cemal Pamuk’un başkanlığını yürüttüğü ve Birgül İlikli, Hayriye Demirel Sivrice, Fatih Keleş, İbrahim Kurt, Mehmet Çetin, Uygar Göçmen, Çağrı Uzun, Ümit Yalı, Berkut Bülent Çetin, Osman Erol İnce, İbrahim Kurt, Sadi Öztürk, Günay Yıldız, Ali Şanlı, Mustafa Oyman, Mümün Baran, Atilla Gök, İsa Çakıröz, Ahmet Toker, Rafet Çakmak, Erkan Avcı, Mehmet Çalışır, Alaattin Danacı, M. Üsame Akkan, Öztürk Genç Öztürkler, Hüseyin Yılmaz, Alim Aksoy, Gökhan Yürekli, Mehmet Ğayır, Durdu Bozkurt, Özcan Lüleci, Erkan Çoban, Muhammet Bir, Habib Balçık, Hasan Tekneci, Ramazan Öztürk, Özkan Dağ, Veli Tatoğlu, Hadi Şimşek, Mustafa Kaba, Hüseyin Akıncı, Erdoğan Kocayiğit, Zeki Yaktubay, Mustafa Arıcı, Muhammed Raşid Erol, Dursun Akgül, Salih Çakmak, Hüseyin Yıldız, Mehmet Kadem, Osman Bulut, Mustafa Beder ve Bülent Çetin’in yer aldığı “Erişilebilirlik Komisyonu” erişilebilir mekânlar yaratmak için yoğun çaba sarf ediyor. Engelli Kampüs Birimi Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Kılıçhan Bayar, Doç. Dr. Uğur Çalışkan ve SKS Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk de erişilebilir bir kampüs yaratmak için çalışıyor.

Eğitimde Erişilebilirlik ve Farkındalık Komisyonu, farkındalık çalışmaları ve eğitimde erişim çalışmalarını güçlendirmek için görev yapıyor. Bu komisyonda Dr. Öğr. Üyesi Candan Hasret Şahin, Öğr. Gör. Dr. Sinem Acar, Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu, Dr. Öğr. Üyesi Sergender Sezer, Arş. Gör. Dr. Merve Bulut, Arş. Gör. Erdem Türk ve Arş. Gör. Meltem Koç yer alıyor.

Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim Komisyonu ise özel gereksinimi olan öğrencilerin bu alandaki erişilebilirliğini güçlendirmek için projeler üretiyor. Bu komisyonda Öğr. Gör. Dr. Sinem Acar, Öğr. Gör. İsmet Çoban, Öğr. Gör. Mahmut Beler, Arş. Gör. Erdem Türk ve Arş. Gör. Emek Önder Ünlü çalışmalar yürütüyor. Bununla birlikte Engelsiz Kampüs Biriminde görev yapan gönüllü öğrenciler, birimin kampüste sunduğu tüm hizmetlerde aktif olarak rol oynuyor.

Büyük bir ekibin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede elde edilen bu başarının, önümüzdeki yıllarda katlanarak arttırılması hedefleniyor.

Etiketler: » »
442 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ